Onderzoek

Het Programma Meedoen Werkt bestond voor het grootste deel uit innovatie en experimenten. Er is allerlei type onderzoek gedaan naar de effecten en werkzame ingrediënten van de verschillende interventies. Kwantitatief en kwalitatief onderzoek, een maatschappelijke kostenbatenanalyses, diepte-interviews, vergelijkend onderzoek en actieonderzoek. De inzichten en geleerde lessen vindt u terug bij de verschillende onderwerpen in dit magazine.

Quickscan kosten-baten analyse trajecten ‘Meedoen Werkt’ - Resultaten en lessen experimenten doorstroom, activering en participatie

MKBA (Maatschappelijke Kosten Baten Analyse) door onderzoeksbureau LPBL

Rapportage evaluatie trajecten Meedoen Werkt 2016

Kwantitatief en kwalitatief onderzoek door de GGD en OIS (gemeente Amsterdam)

Evaluatie Meedoen Werkt Amsterdam 2017 – Focusexperimenten

Kwalitatief onderzoek door de GGD-Amsterdam

Er toe doen werkt! ‘Meedoen’ door de ogen van Amsterdammers in een kwetsbare situatie.

Diepte-interviews door Het Centrum voor Clientervaringen

De zachte hand in de bijstand – geen dwang maar drang

Vergelijkend onderzoek door Monique Kremer (hoogleraar Actief Burgerschap UvA), Vasco Lub (onafhankelijk onderzoeker), Jelle van de Meer (freelance journalist) en Marcel Ham (hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken)

De Groene Golf

Actieonderzoek door Stichting De Omslag