Inleiding

In Amsterdam willen we dat iedereen meedoet en ertoe doet. Dat mensen zich verbonden en betrokken voelen bij de stad. Voor de meeste Amsterdammers is dat het geval maar sommigen lukt dat (even) niet. Zij hebben weinig perspectief op een betaalde baan en vinden moeilijk de weg naar andere activiteiten of sociale contacten.


In 2015 startte de gemeente Amsterdam het Programma Meedoen Werkt met als doel deze Amsterdammers weer actief te betrekken bij de stad en perspectief te bieden. Meedoen, als het kan met een betaalde baan of met andere activiteiten waarmee mensen zich gezien en gewaardeerd voelen.

Met het programma Meedoen Werkt is door allerlei stakeholders vier jaar geëxperimenteerd. Door sociale firma’s, buurtinitiatieven, zorgaanbieders, welzijnsinstellingen en de gemeente zijn nieuwe werkwijzen beproefd om goed in contact te komen met Amsterdammers, een scherp beeld van hun situatie te krijgen, vertrouwen op te bouwen, nieuwe activiteiten te ontwikkelen en mensen te begeleiden naar een passende plek.


Dit Magazine neemt u mee in vier jaar Meedoen Werkt. De activiteiten, de ervaringen van mensen en medewerkers, de resultaten, geleerde lessen en de uitdagingen voor de toekomst.