Experimenten

Bij aanvang van het programma Meedoen Werkt is door allerlei organisaties en instellingen in de stad in beeld gebracht hoe de keten van activering, dagbesteding en werk in elkaar zat en waar het beter zou kunnen. Door meerdere partijen zijn voorstellen gedaan voor nieuwe werkwijzen of nieuwe activiteiten, met als doel om het voor Amsterdammers makkelijker te maken om stappen te zetten in hun ontwikkeling. Er is een tiental experimenten uitgevoerd. Aan alle experimenten lag een specifieke aanname ten grondslag. Hoe is de uitvoering van de experimenten verlopen, zijn de verwachtingen gerealiseerd en wat hebben we geleerd?

Van dagbesteding naar werk

Upcycle

Verleiden van mensen om vanuit de dagbesteding betaald aan het werk te gaan


Werk is dichterbij dan je denkt

Meer kans op een werkplek via het netwerk van naastbetrokkenen


Team Dwars

Dwars door tredes, procedures en structuren heen mensen direct op de juiste plek


Participatiewinkel

Beter matchen van participatieaanbod door fysieke samenwerking van welzijn, ggz, zorg en WPI

Buurtinitiatieven als vangnet en springplank voor participatie

Leren en participeren in de Community

In buurtinitiatieven doe je mee als bewoner in plaats van cliënt

Meer Ondernemen

Al ondernemend participeren in de buurt


Move your world

De buurtcommunity als vangnet én springplank


Ervaringsdeskundigheid

Meerdoen in Zuid

Inzet ervaringsdeskundigen als aanvulling op de dienstverlening van de klantmanager

Bondgenoot

Bondgenoot (aspirant ervaringsdeskundige) als schakel tussen Amsterdammer en hulpverlener/klantmanager

Onderzoek

De Groene Golf

Actieonderzoek zet stoplichten op groen voor mensen, die willen doorstromen naar betaald werk